Privacystatement Verloskundigenpraktijk de Singel

 

Inleiding

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundigenpraktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt tevens  beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt indien de cliënt zich inschrijft in de praktijk.

Informatie over Verloskundigenpraktijk de Singel
Verloskundigenpraktijk de Singel is gevestigd te Dordrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 24466827 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de verloskundigenpraktijk bereikbaar op telefoonnummer 0786148113. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigendesingel.nl. Functionaris voor de Gegevensbescherming: Rianne van Utrecht.

Categorieën van persoonsgegevens bij bezoek website
Indien er via de website een contactformulier zwangerschap wordt ingevuld zal deze informatie uitsluitend gebruikt worden om met u in contact te komen naar aanleiding van de vraag. Indien u besluit zich in te schrijven worden uw gegevens opgeslagen in uw persoonlijk dossier en krijgt u een bevestiging van  uw inschrijving op het door u ingevulde mailadres.

Indien u informatie wenst over anticonceptie gebruiken wij u mailadres om gerichte informatie hierover te versturen. 

Wanneer u een account heeft aangemaakt of een bestelling heeft geplaatst in onze webshop, bewaren wij uw e-mailadres in onze administratie. U geeft hiermee automatisch toestemming om periodiek informatie van ons te ontvangen. Uiteraard kunt u zich te allen tijde afmelden via webshop@verloskundigendesingel.nl.

De website maakt gebruik van Google Analytics. 

Categorieën van persoonsgegevens bij inschrijving
Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, legitimatie en nummer, huisarts, verzekeringsgegevens, medische gegevens noodzakelijk voor zwangerschap, actuele medische gegevens en bloeduitslagen betreffende de huidige zwangerschapsperiode en kraambed. Wettelijke bewaartermijn voor een medisch dossier na het afsluiten van de zorg is 15 jaar. Doel van opslag is het verlenen en declareren van veilige 1e lijns verloskundige zorg. 

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt en/of bewaard inde de praktijk daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Externe verwerkers van persoonsgegevens
Orfeus: Verloskundig zorgdossier en declaratiemodule
Perined: uitkomstgegevens zwangerschap worden geregistreerd en beoordeeld ter verbetering van kwaliteit.
Praeventis: Onderdeel RIVM. Het systeem bewaakt dat de juiste acties op het goede moment in de zwangerschap plaatsvinden nadat het 12e weeks bloedonderzoek gedaan is.
Peridos: gegevens opslag in het belang van de aanvraag  NIPT.
Echocentrum het Palet; gegevens in het belang  van het maken van een zwangerschapsecho.
Webshop: ondernemingen en partners die belast zijn met de verwerking van gegevens en leveranciers die diensten verlenen aan Verloskundige Praktijk De Singel. (Juffrouw Pollewop. Mollie, DHL)

Geboortekaartje
Indien u ons een geboortekaartje stuurt geeft u hierbij ook  toestemming dit kaartje op te hangen in de praktijk. Wij zullen u na de geboorte een mail sturen om nogmaals uw toestemming te vragen.

Privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met de praktijk via 078-6148113. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd in 2022.