Webshop

Meld je aan voor een eerste bezoek


Het tijdspad van de zwangerschap geeft je een idee over wat jij en wij doen tijdens je zwangerschap en je controles. Hieronder vind je een algemeen zorgpad, na de intake kijken we samen of het nodig is je zorgpad aan te passen aan jouw persoonlijke wensen/begeleidingsbehoefte.

Positieve Test!

Positieve test!
Neem contact met ons op!

8 – 10 Weken Zwanger


1. Vitaliteitsecho door één van de verloskundigen
2. Counselingsgesprek over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom en de 20 weken echo

10 – 12 Weken Zwanger

 

 1. Intakegesprek met één van de verloskundigen
 2. Risicoprofiel schetsen
 3. Persoonlijk zorgpad maken
 4. Termijnecho
 5. Verzekering bellen
 6. Kraamzorg regelen
 7. Bloedafname
 8. Bloedafname NIPT of combitest (indien gewenst)

15 – 17 Weken Zwanger

 1. Bezoek verloskundige
 2. Bespreken bloeduitslagen
 3. Routine controle
 4. Afspraak maken voor het SEO rond 20 weken
 5. Oriënteren zwangerschapsbegeleiding / cursus
 6. Pretecho/geslachtsbepaling (indien gewenst, €35)

20 – 22 Weken Zwanger

 

20 – 22 weken zwanger
 1. SEO laten verrichten
 2. Bezoek verloskundige
 3. Routine controle

22 – 26 Weken Zwanger

 

22 – 26 weken zwanger
 1. Bezoek verloskundige
 2. Routine controle
 3. Op indicatie groeiecho’s of glucose onderzoek laten uitvoeren volgens je persoonlijk zorgpad

26 – 30 Weken Zwanger

26 – 30 weken zwanger
 1. Bezoek verloskundige
 2. Routine controle
 3. Folders meegeven ter voorbereiding op de bevalling
 4. Op indicatie groeiecho’s of glucose onderzoek
 5. Op indicatie bloedafname 27e week (bloedgroep Rhesus C / Rhesus D)
 6. Nadenken over vaccinatie kinkhoest

30 – 33 Weken Zwanger

30 – 33 weken zwanger
 1. Routine controle verloskundige
 2. Hb meten
 3. Indien gewenst geboorteplan maken
 4. Standaard 30 weken echo

34 – 36 Weken Zwanger

34 – 36 weken zwanger
 1. Routine controle verloskundige
 2. Bespreken bevalling / geboorteplan/ belinstructies
 3. Liggingsecho
 4. Bespreken van de hielprik en gehoorscreening na de bevalling

36 – 39 Weken Zwanger

36 – 39 weken zwanger

Routine controle verloskundige

40 Weken Zwanger

40 weken zwanger

De verloskundige informeert je over strippen, de overtijdscontrole en het inleiden van de bevalling

41-42 Weken

41-42 weken
 1. Extra controles in het ziekenhuis
 2. Eventueel inleiden van de bevalling

Geboorte

Geboorte

Gefeliciteerd! Je bent kersverse moeder van een prachtig kindje!